Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης κάθε νέου ανελκυστήρα ή την αποπεράτωση της επισκευής παλαιού ανελκυστήρα για άδεια, συντάσσεται φάκελος με την μελέτη και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον νόμο. Καλείται από εμάς εταιρία πιστοποίησης ποιότητας η οποία ελέγχει επί τόπου τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα βάζοντας τον να λειτουργήσει στις ακραίες και πιο δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας του.

Η εταιρία πιστοποίησης μας εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας και επικόλλα το σήμα CE στον ανελκυστήρα. Στην συνέχεια δεύτερος φάκελος κατατίθεται στη νομαρχία η οποία με τη σειρά της καταχωρεί τον ανελκυστήρα στα μητρώα συντηρούμενων ανελκυστήρων της εταιρίας μας. Όλη η παραπάνω διαδικασία είναι ευθύνη της εταιρίας μας και δεν επιβαρύνει τον πελάτη.

Πρόσφατα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Το Mobile Application της επιχείρησης για χρήση σε περίπτωση απεγλωβισμού είναι διαθέσιμο για iPhone, Android και Windows Phone συσκευές.

Περισσότερα ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ατθίδων 70, Καλλιθέα
  • 210 9530846

SOCIAL MEDIA